Welkom bij Ultimate Gym

Train hard, fight strong!

€23,95per maand | 24/7 open

  • Persoonlijk advies op jouw trainingsbehoefte
  • Persoonlijk advies op jouw trainingsbehoefte
  • Beschikking over moderne apparatuur
  • Toegang tot onze Dojo
Meld je aan!

Weerbaarheidstraining bij Ultimate Gym

Zelfverdediging via AFAR-Therapie door Dick Everts

Agressie komt overal voor, zowel mentaal als fysiek. Graag wil ik mensen helpen om zelfverzekerder in bepaalde situaties te zijn en adequaat te handelen in agressieve situaties waarbij geweld kan voorkomen.

In heel veel cursussen weerbaarheid en zelfverdediging wordt veel aandacht geschonken aan het mentale aspect d.w.z. hoe kan ik de situatie verbaal de-escaleren. In de cursus die ik aanbied staat het fysieke centraal. ”Als praten niet meer helpt”.

Wat ga je leren:

• Het herkennen van agressief gedrag
• Omgaan met spanning en stress tijdens agressieve situaties
• Je houding en gedrag tijdens agressieve situaties

• Veilige afstand/kwetsbare afstand
• Lichaamshouding
• Afstand houden/afstand maken

• Verdedigen van slagen/stoten/trappen
• Uitvoeren van slagen/stoten/trappen
• Bevrijdingstechnieken

• Verdedigen bij bedreiging of aanval met slag-of steekwapen
• Veiligheidsbewustzijn en tactisch inzicht

De cursus bestaat uit 8 lessen van een uur en wordt gegeven bij sportschool Ultimate Gym. De kosten van de cursus bedraagt 100 euro p.p.

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus na de zomervakantie begin september.
Wil je meer weten graag mailen naar dickeverts72@hotmail.com

Over AFAR-Therapie

Wat is AFAR: assertiviteit, frustratie, agressieregulatie-training. Is voor mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen in allerlei sociale situaties met mensen. Wij willen je helpen om voor jezelf op te komen en je eigen mening en standpunten zonder andere mensen agressief te benaderen.

Loop je rond met negatieve gevoelens, niet of slecht kunnen luisteren, wordt je snel getriggerd in bepaalde situaties merk je dat je snel boos wordt of heb je onverwerkte stress. Merk je bij jezelf dat je je af wilt reageren door tegen iets aan te schoppen of te slaan, dan kun je te maken hebben met een woedeaanval of agressief gedrag. Herken je je in bovengenoemde dan kunnen wij je helpen om hier mee om te leren gaan. Wij proberen je tools en handvaten te geven als je in soortgelijke situaties terechtkomt. Wij doen dit middels lichaamswerk of psychomotore therapie. De wisselwerking tussen ziel, geest en lichaam is enorm verfijnd en gecompliceerd.

Een negatieve stemming of een lichamelijke klacht kan worden gezien als een signaal dat het functioneren is aangetast. Deze signalen zijn bijvoorbeeld, maagpijn, hoofdpijn en angst en geven aan dat er een dieptepunt is bereikt in de energiehuishouding. Deze klachten zijn al reden genoeg om een pas op de plaats te nemen, maar vaak lopen mensen door met als gevolg dat er nog grotere signalen komen, zoals depressie, maagzweer. Deze signalen laten zien dat er te veel energie op gaat aan het staande blijven tussen stressvolle omstandigheden en dat er onvoldoende energie over is om een gezond evenwicht te houden. Het lichamelijke en geestelijke functioneren zijn aangetast.

Het communiceren wordt via lichaamsgerichte oefeningen gedaan en daarmee wordt het gevoelsmatige geactiveerd. Leren om te gaan met afstand en nabijheid, het leren voelen van grenzen en het leren aangeven daarvan en leren om de eigen weerbaarheid te versterken. Dit zijn belangrijke beginselen om bij emotionele klachten de eigen lichamelijke symptomen te leren herkennen en ze te leren benutten voor persoonlijke groei.

Door de technieken die wij hanteren, wordt het negatieve denkpatroon dat aan deze lichaamservaring is vastgekoppeld en dat is aangeleerd opnieuw gekaderd.
Het is dan ook een doe-therapie waarbij in een 1 op 1 situatie, actief gewerkt wordt aan het
bewustmaken van lichaamssensaties die zich steeds weer vertalen in ineffectieve
denkpatronen en gedragspatronen. De trainingen bij AFAR zijn er telkens op gericht om de
Eigen autonomie te versterken en het proces van bewustwording van zichzelf in de actuele
situatie en in relatie tot de ander te stimuleren.

Over Dick Everts

Mijn naam is Dick Everts en ben fysiek/mentale trainer bij justitie. Na mijn opleiding aan het CIOS te Heerenveen ben ik begonnen bij de Marechaussee als zelfverdediging en aanhoudings instructeur.

Na ongeveer 6 jaar ben ik overgestapt naar justitie waar ik nu alweer meer dan 20 jaar werk als Weerbaarheidstrainer/IBT-docent (Intern bijstandsteam). Naast het lesgeven in de mentale en fysieke weerbaarheid aan justitiemedewerkers geef ik ook AFAR-trainingen. Dit zijn trainingen voor mensen die problemen hebben met agressie, snel gefrustreerd zijn of assertiviteitsproblemen hebben.

Naast mijn werk ben ik al m’n hele leven actief in het beoefenen en lesgeven van verschillende zelfverdediging en vechtsporten.